محصولات

برای خرید ریشه فرش میتوانید از ریشه های زیر یکی را انتخاب کنید و برای سفارش با ما تماس بگیرید.ریشه پرده ای

طرح نگینی رنگ کرم
ریشه کوتاه

بدون گره رنگ بژ با نخ براق

ریشه گره دار
 نوع گره: ضرب دری