درباره ما


شرکت ریشه نما  در راستای تمرکز در امر تولید و فروش ریشه فرش ، یکی از مجرب ترین کادرهای فروش در صنعت بافت را در اختیار دارد.


جهت اطلاع از توانایی های تولیدات ریشه فرش در طرح های متنوع و انحصاری این شرکت(انواع ریشه از قبیل پرده ای گره دار، پژ، سفید  و  زرد، بدون گره کوتاه و بلند، ابریشمی، ضربدری (زنجیری)، طرح ترگ ، نگینی و ...) همچنین دریافت نمونه، عقد قرارداد و خرید نهایی و هماهنگی های لازم در این زمینه، خواهشمنداست با مدیر فروش ریشه فرش، آقای سیدحمیدساداتی نژاد به شماره همراه 09138953291 تماس حاصل فرمایید.